Re-Source Southeast 2021

14 септември, 2021
София

Устойчива енергия за конкурентна индустрия

Конференцията RE-Source Southeast отваря нова глава в календара на събитията, посветени на корпоративното снабдяване с възобновяема енергия и възможностите за съхранение на енергия в Югоизточна Европа.

Tя е резултат от подписания меморандум между Асоциация за производство съхранение и търговия с енергия (АПСТЕ), Българска ветроенергийна асоциация (БГВЕА) и Re-Source Platform за създаване на регионален хъб за споделяне на знания и добри практики за корпоративното снабдяване с възобновяема енергия в България, и в по-широк аспект в Югоизточна Европа.

Програмата на конференцията е фокусирана върху това да даде едно по-широко и професионално разбиране за значението на корпоративните договори за снабдяване с възобновяема енергия и свързаните с тях възможности и предизвикателства.

Тя е предназначена да срещне на едно място потребители, производители и търговци, както от България, така и от чужбина, да създаде нови партньорства и възможности.

По време на конференцията участниците ще имат възможност да се запознаят:

Купувачи и продавачи на електроенергия ще имат възможност да се срещнат с потенциални партньори в отделна B2B  сесия.

Конференцията RE-Source SouthEast 2021 ще се проведе изцяло ОНЛАЙН поради COVID ограничения

9:00Откриване – Миглена Стоилова (БГВЕА) и Никола Газдов (АПСТЕ)
09:15

Политика за пазарна интеграция на нови ВЕИ

 Панелът ще дискутира политически визии за развитие на ВЕИ сектора в българската енергетика.

 • Мирослав Дамянов – Зам. министър на енергетиката
 • Иван Хиновски, Председател – Комисия по енергетика в НС
 • Делян Добрев, Зам. Председател – Комисия по енергетика в НС
 • Рамадан Аталай – Зам. Председател, Комисия по енергетика в НС
 • Владислав Панев – Комисия по енергетика в НС
 • Ралица Николова – Директор бизнес развитие, АПСТЕ (Модератор)
10:15

Регионална интеграция на електроенергийните пазари

 Панелът ще дискутира плановете на енергийните регулатори в България и Румъния, както и на ЕСО, в контекста на регионална и общоевропейска интеграция на електроенергиен пазар.

 • Иван Иванов – Председател, ДКЕР
 • Золтан Наги-Беге – Зам. Председател, АНРЕ
 • Ангелин Цачев – Изпълнителен Директор, ЕСО
 • Марияна Янева – АПСТЕ –(Модератор)
11:00Пауза
11:15

Зелена индустрия – мисията (не)възможна?

 Този панел ще акцентира върху нуждите и гледната точка на индустриалните консуматори.

 • Кирил Домусчиев – Председател, КРИБ
 • Румен Радев – Зам. председател, АИКБ
 • Красимир Дачев – БТТП
 • Тим Курт – Изпълнителен директор, Аурубис
 • Ивайло Найденов – Изпълнителен директор, БФИЕК
 • Никола Газдов – Председател, АПСТЕ (Модератор)
12:15

Реализация на нови ВЕИ проекти в Югоизточна Европа

 Панелът ще дискутира потенциала на ЮИЕ за развитие на ВЕИ проекти – ресурси, know-how, макро рамка за инвестиции и стимули за създаване на благоприятна бизнес среда.

 •  Димитър Енчев – Съосновател и директор, CWP Renewables
 • Северин Въртигов – Регионален мениджър, Enery
 • Чиприян Глодеану – Председател,Румънска Фотоволтаична Асоциация
 • Мартин Георгиев – Председател, АТЕБ
 • Таня Карагеоргиева – Ръководител финансиране, Уникредит
 • Никола Газдов – Председател, АПСТЕ (Модератор)
13:30Почивка
14:00

Стратегии за корпоративно снабдяване със зелена електроенергия

 Този панел ще се концентрира върху практически насоки за възможностите за корпоративно снабдяване с енергия от ВИ – чрез търговец, чрез директна инвестиция за собствена консумация или чрез сключване на корпоративен договор за изкупуване на енергия от ВИ.

 •  Димитър Ботев – Оперативен директор, ПВ Консулт
 • Димитър Бартов – Управител, Синергон
 • Димитър Цеков – Технически директор, Ренърджи
 • Андрей Рекалов – Търговски директор, Токи
 • Красимир Живачки – Изпълнителен секретар, АТЕБ – Модератор
15:00

Развитие на ВЕИ и пазарна експозиция

Панелът ще разгледа в детайли предизвикателствата пред реализиране на ВЕИ проекти изцяло на пазарен принцип в България и региона.

 •  Велислав Белниколовски – Директор, Енери Елемент
 • Делян Илиев – управител, РЕИБ
 • Любомир Евстатиев – Изпълнителен директор, СоларПро
 • Калоян Величков, Сънотек (tbc)
 • Боян Кършаков – Председател, Асоциация „Хидроенергия“
 • Миглена Стоилова – Председател, БГВЕА (Модератор)
16:00Пауза
16:15

 Иновации и съхранение на енергия

 Панелът е посветен на перспективите за развитие на технологиите за производство на енергия от ВИ и системите за съхранение на енергия. АПСТЕ ще представи подробно изследване на потенциала на пазара за системи за съхранение на енергия в България. Ще бъде отделено и време за последните иновации, тенденции и научни разработки в технологиите за производство на фотоволтаични модули и системи за съхранение на енергия.

 •  Илиян Попов, БАН
 • Димитър Цеков – Технически директор, Ренърджи
 • Калоян Димов – Изпълнителен директор, Solar MD
 • Александър Рангелов – Изпълнителен директор, IPS
 • Мария Мерджанова – Ръководител продажби, Jinko Solar
 • Марияна Янева – Директор политики и комуикации, АПСТЕ (Модератор)

Лектори

Иван Хиновски

Председател - Енергийната комисия в Парламента

Делян Добрев

Зам. Председател - Енергийната комисия в Парламента

Мирослав Дамянов

Заместник министър - Министерство на енергетиката

Иван Иванов

Председател - КЕВР

Владислав Панев

Член - Енергийната комисия в Парламента
Непотвърдил

Ангелин Цачев

Изпълнителен директор - ECO

Димитър Енчев

Управляващ партньор - PostScriptum
Съосновател и директор - CWP Global

Северин Въртигов

Регионален мениджър - Enery

Мартин Георгиев

Председател на УС - Асоциацията на търговците на електроенергия в България Прокурист - Алпик Енергия България ЕООД

Сиприан Голдеану

Президент - Румънска фотоволтаична индустриална асоциация

Румен Радев

Зам. председател - AИКБ

Кирил Домусчиев

Председател - КРИБ

Д-р Ивайло Найденов

Изпълнителен директор - БФИЕК

Тим Курт

Изпълнителен директор - Аурубис България
Непотвърдил

Красимир Дачев

Заместник-председател - БТТП

Александър Рангелов

Изпълнителен директор - IPS

Андрей Рекалов

Търговски директор - Toki

Дялан Василев

Управител - REIB

Боян Кършаков

Председател - Асоциация „Хидроенергия“

Димитър Бартов

Управител - Sinergon

Димитър Цеков

Технически директор - Renergy

Калоян Димов

Изпълнителен директор - Solar MD

Калоян Величков

Управляващ директор - Sunotec Group

Никола Газдов

Председател - АПСТЕ

Таня Карагеоргиева

Ръководите финансиране - UniCredit Bulbank

Велислав Белниколовски

Директор - Element Power

Миглена Стоилова

Председател - БГВЕА

Золтан Наги-Беге

Зам. Президент - Anre

Марияна Янева

Директор политики и комуникации - АПСТЕ

Ралица Николова

Директор бизнес развитие - АПСТЕ

Илиян Попов

Д -р, Главен асистент в Института по електрохимия и енергийни системи - Българска академия на науките

Участници

Парньорите на конференция Re-Source Southeast

Генерални спонсори

Спонсори

Партньорски организации

Медийни партньори